ZAVOD ISKRIVA
Iskrišče za razvoj lokalnih potencialov

je zasebna nepridobitna organizacija, v kateri smo se povezali strokovnjaki
z dolgoletnimi izkušnjami s področja skladnega regionalnega razvoja.

Med projekti, ki smo jih razvili, so bili tudi najbolje ocenjeni projekti v transnacionalnih programih Interreg Jugovzhodna Evropa, Alpski prostor in Mediteran.

Vodenje izvajanja ene prvih ekonomskih ocen ekosistemskih storitev v Sloveniji, kot podlaga za regionalni razvoj v regiji Pohorje.

Izvajanje participativnih delavnic zainteresiranih strani, namenjenih sorazvoju koncepta mineralnih nahajališč javnega pomena v 18 državah EU.

Sodelovanje v procesu vzpostavitve prvega petdržavnega Unescovega biosfernega območja Mura-Drava-Donava v okviru programa UNESCO MAB.

Smo člani European Innovation Partnership on Water – EIP Water.
Smo člani European Innovation Partnership on Raw Materials – EIP Raw Materials.
Smo člani of the Global Water Partnership.
Smo člani pobude Tourism 4.0.

O nas .

Povezujemo prodorne posameznike in institucije. Ustvarjamo okolje, v katerem z upoštevanjem različnih potreb in interesov uresničujemo projekte v dobro skupnosti, ki vodijo v nove poslovne priložnosti. Smo drzni, srčni, odločni in ustvarjalni. Naredimo nekaj skupaj!

Več o nas

Naše storitve .

  • NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE projektov skladnega regionalnega razvoja
  • VKLJUČEVANJE JAVNOSTI v načrtovalske in odločevalske razvojne procese
  • KOMUNICIRANJE z javnostjo in promocija
  • IZDELAVA strokovnih dokumentov
  • RAZVOJNO SODELOVANJE in mreženje
  • IZOBRAŽEVANJE in organizacija delavnic in dogodkov
Več o naših storitvah
KREATIVNO-INOVATIVNA ISKRIVA DOŽIVETJA