O nas.

Spodbujamo razvoj lokalnih potencialov, ki omogoča smotrno rabo naravnih, kulturnih in družbenih virov. Povezujemo najboljše in najprodornejše ter spodbujamo aktivno vključevanje deležnikov.

Načrtujemo, upravljamo in izvajamo projekte in procese, ki vodijo do uresničitve pravih rešitev za socialni in ekonomski razvoj območij. Z iskrivo energijo pospešimo razvoj in pripeljemo stvari do želenega cilja.

Vizija.

Smo globalno prepoznavna organizacija za razvoj lokalnih potencialov.

Poslanstvo.

Ustvarjamo povezane skupnosti usmerjene v uravnotežen razvoj.

Povezujemo.

prodorne posameznike in institucije.

Ustvarjamo.

okolje, v katerem z upoštevanjem različnih potreb in interesov uresničujemo projekte v dobro skupnosti, ki vodijo v nove poslovne priložnosti.

Smo.

drzni, srčni, odločni in ustvarjalni. Naredimo nekaj skupaj!

Urška Dolinar

Direktorica
Delovna področja:  Strateško vodenje, vodenje stebra Evropska Amazonka
Projekti: AoE Bike Trail, Amazing AoE

Zdravko Kozinc

Sostanovitelj
Strokovna področja:  Regionalni razvoj, mednarodno razvojno in projektno sodelovanje, moderacija in mediacija

Urška Oblak

 Vodja projektov
Strokovna področja: Pomoč pri koordinaciji EU projektov, Analize in grafične predstavitve, Razvoj in interpretacija kulturne in naravne dediščine, Razvoj in načrtovanje prostora
Projekti:  Uživam tradicijo, Živa coprnija, Kras’n’krš,  coopMDD, Inspiracija,  Claustra+

Anja Krajnik

 Vodja projektov
Strokovna področja:  Vodenje in koordinacija EU projektov, Trajnostni turizem, Podjetništvo, Družbene tematike
Projekti:  Amazon of Europe Bike Trail, Amazing Amazon of Europe, SEE ME IN, lifelineMDD, Alpine Drought Observatory

Tatjana Marn

Vodja projektov
Strokovna področja: Strateško planiranje, urejanja prostora, trajnostna mobilnost
Projekti: Priprava programskega dokumenta čezmejnega Interreg program Slovenija – Hrvaška in SlovenijaMadžarska 2021 – 2027

Vid Štuhec

Projektni vodja
Strokovna področja:  Turizem, Trajnostni razvoj, Trženje
Projekti:  Amazing Amazon of Europe, Amazon of Europe Bike Trail, Kreativni spominki

Neža Cerar

 Vodja pisarne
Strokovna področja:  Turizem, Trajnostni razvoj, Socialno podjetništvo
Projekti:  lifelineMDD

Mateja Softić

Soustanoviteljica in soustvarjalka
Strokovna področja:  Razvojno načrtovanje in povezovanje, Moderiranje participatornih procesov, Mednarodno sodelovanje
Projekti:  SEE River, Skupina za Dravo/Drava Festival, Coop MDD, Sava Ties, Vezi narave

Sona Shaji

Projektni asistent
Strokovna področja: Turizem
Projekti: Amazing Amazon of Europe,
Amazon of Europe Bike Trail

Jure Čuček

Projektni vodja
Strokovna področja: Turizem, trženje
Projekti: Amazing Amazon of Europe,
Amazon of Europe Bike Trail

Stopite v stik z nami .

Preverite naše reference in spoznajte naše strokovnjake

Naročite vaš projekt