Iskriva razvija destinacijo odgovornega turizma Evropska Amaznka, prvo tovrstno kolesarsko pot v Evropi, ki prikazuje lepoto in bogato kulturo regije ter prinaša trajnostne poslovne priložnosti za lokalne deležnike.

Vse od leta 2016 Zavod Iskriva vodi razvoj odgovorne turistične destinacije Evropska Amazonka, kar je eno od glavnih področij našega dela. Destinacija je bila razvita v okviru dveh projektov – AoE Bike Trail in Amazing AoE – v sklopu programa Interreg Podonavje. S projektoma smo vzpostavili prvo kolesarsko pot z rezervacijski centrom v Evropi ter razvili edinstvene turistične produkte, ki zajemajo naravno lepoto in kulturno bogastvo regije.

Iskriva daje poudarek na trajnost in prakse odgovornega turizma, ki ne prispevajo le k rasti turističnega sektorja, temveč zagotavljajo trajnostne poslovne priložnosti za lokalne deležnike, podporo za  okoljsko trajnost ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot osnovo za njen razvoj. Prevzemamo vodilno vlogo pri ustvarjanju turističnih produktov in strategij, ki obiskovalcem omogočajo raziskovanje Evropske Amazonke, hkrati pa ohranjajo naravno pokrajino in kulturno dediščino območja. Naša usmerjenost v ekološki kolesarski turizem omogoča popolno poglobitev v edinstveno lepoto in tradicijo območja.

Evropska Amazonka je naš »laboratorij«, kjer preizkušamo in uresničujemo inovativne ideje in prakse v trajnostnem turizmu in regionalnem razvoju. V tem testnem območju lahko natančno prilagajamo svoje strategije in pristope ter poskrbimo, da postane Evropska Amazonka model za odgovoren turizem, ki koristi tako lokalnim skupnostim kot obiskovalcem.

Fotografije: Matthew Nelson