Zavod Iskriva je slovenska neprofitna organizacija, ki se osredotoča na uresničevanje vizionarskih idej preko konkretnih dejanj na terenu.

Zavod Iskriva je slovenska neprofitna organizacija, ki deluje na področju trajnostnega regionalnega razvoja tako na lokalni kot mednarodni ravni. Naš glavni cilj je izvajati aktivnosti, ki odgovorno uporabljajo naravne in kulturne vire ter koristijo okolju, hkrati pa spodbujajo družbeno in gospodarsko blaginjo lokalnih skupnosti.

Z več kot 10-letnimi izkušnjami pri izvajanju mednarodnih projektov in razumevanjem regionalnega razvoja se Iskriva osredotoča na uresničevanje vizionarskih idej preko konkretnih dejanj na terenu. Sodelujemo z več kot 700 organizacijami iz celotne Evrope, vključno z občinami, zasebnimi podjetji, univerzami, javnimi institucijami, ministrstvi, Evropsko komisijo ter mednarodnimi združenji in institucijami.

Smo aktivni člani več mednarodnih partnerskih pobud, kot so: Evropsko partnerstvo za inovacije za vodo (EIP Water), Evropsko partnerstvo za inovacije za surovine (EIP Raw Materials), iniciativa Turizem 4.0 ter Globalno partnerstvo za vode. Prav tako smo uradni partnerji pobude Nova evropski Bauhaus in eni izmed pobudnikov ter koordinatorjev pobude Novi evropski Bauhaus na Donavi. Naši strokovnjaki so člani Mednarodnega sveta Inštituta za Podonavje in srednjo Evropo.