Iskrivin cikel sodelovanja.

  1. RAZUMEVANJE ciljev trajnostnega razvoja
  2. POVEZOVANJE interesov vključenih deležnikov
  3. PREMOŠČANJE vrzeli med koncepti in projekti
  4. RAZVOJ projektov za financiranje
  5. IZVAJANJE projektov in poslovnih modelov
  6. VREDNOTENJE rezultatov in uspešnosti

NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE

Izvajamo strateško in operativno načrtovanje projektov in procesov, ki prispevajo k trajnostnemu upravljanju naravnih, kulturnih in gospodarskih virov v okolju:

  • priprava projektov za financiranje z EU sredstvi: Interreg, Obzorje, mednarodni in slovenski programi financiranja
  • vodenje in koordinacija projektov

Projekti s tega področja so:

VKLJUČEVANJE JAVNOSTI

Osnovno vodilo pri razvoju vseh projektov in vsebin je etika vključevanja deležnikov oziroma javnosti v razvojne procese v vseh fazah. Odprt in vključujoč pristop prispeva k trajnostnim rešitvam, ki so tako bolje usklajene in utemeljene v okolju, v katerem se bodo izvajale.
Procese vključevanja javnosti smo načrtovali in izvedli v okviru projektov:

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO IN PROMOCIJA

Z učinkovito komunikacijo rezultate projektov predstavljamo javnosti in s tem dvigujemo njihovo prepoznavnost in vrednost. Razvijamo in izvajamo komunikacijske strategije, ki vključujejo izdelano sliko načinov komunikacije, prilagojenih projektu in rezultatom ter ciljnim skupinam, ki jih nagovarjamo preko najrazličnejših komunikacijskih sredstev in kanalov.

IZDELAVA STROKOVNIH DOKUMENTOV

Pripravljamo kakovostne analitične, razvojne ali evalvacijske dokumente, ki jasno in ciljno usmerjeno dajejo odgovor na vprašanja kaj in kako, ter ustrezno analizirajo uspešnost in učinkovitost izvedenih projektov. Primeri takšnih dokumentov obsegajo pripravo poslovnih načrtov, evalvacij, študij izvedljivosti, ekonomskih analiz, …

Izdelani dokumenti obsegajo: ekonomsko analizo ekosistemskih storitev (NATREG, LIVEDRAVA), različne priročnike (GREEN PARTNERSHIPS, SEE River, SNAP-SEE), poslovne načrte (Funding opportunities in SEE region, DMCSEE) ter razvojne dokumente (SEE River, NATREG).

RAZVOJNO SODELOVANJE IN MREŽENJE

Deležnike v mednarodnem okolju aktivno povezujemo na temelju skupnega poslovnega razvoja. Naše izkušnje vključujejo uspešno usklajevanje 18 večjih mednarodnih projektov, od katerih je vsak združil več kot 5 držav in več kot 10 partnerjev s področij upravljanja naravnih virov, raziskav in razvoja, turizma, prilagajanja podnebnim spremembam ali vzpostavitve mednarodnih upravljavskih organov v različnih sektorjih.

Poleg povezovanja v okviru projektov smo tudi člani skupin in mrež, kot so RIVER RES Action Group – European Innovation Partnership on Water, EIP Raw Materials, Global Water Partneship in Tourism 4.0.

IZOBRAŽEVANJE IN ORGANIZACIJA DOGODKOV

Organiziramo široko paleto ciljno usmerjenih dogodkov, delavnic in usposabljanj, ki na praktičen način prikazujejo preizkušene pristope. To udeležencem zagotavlja celovit okvir in orodja, potrebna za prepoznavanje, razvoj in izvajanje kompleksnih projektov ali poslovnih idej.
Naše pretekle delavnice vključujejo sodelovanje javnosti v razvojnih procesih (MINATURA 2020, SNAP-SEE) ter načrtovanje in izvajanje mednarodnih projektov, ki spodbujajo trajnostni razvoj (ZELENA PARTNERSTVA, SEE River, SNAP-SEE, NATREG, DMCSEE, SARMA, FINNO, SY_CULTour, ALPSTAR, ALPA).
Zaključni konferenci smo soorganizirali za projekta SEE River in SNAP-SEE, v okviru vseh projektov pa izvajali različne delavnice in dogodke.

Preverite naše reference in spoznajte naše strokovnjake.

Naročite vaš projekt!

Kontaktni obrazec

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder