Iskriva v številkah

0
+ projektov
razvitih, prijavljenih in izvedenih projektov transnacionalnega sodelovanja
0
+ milijonov EUR sredstev, ki jih je odobrila EU
0
+ milijonov naložb, ki so jih sprožili naši projekti
0
+ partnerskih institucij v Evropi in po svetu

Med projekti, ki smo jih razvili, so bili tudi najbolje ocenjeni projekti v transnacionalnih programih Interreg Jugovzhodna Evropa, Alpski prostor in Mediteran.

Vodenje izvajanja ene prvih ekonomskih ocen ekosistemskih storitev v Sloveniji, kot podlaga za regionalni razvoj v regiji Pohorje.

Izvajanje participativnih delavnic zainteresiranih strani, namenjenih sorazvoju koncepta mineralnih nahajališč javnega pomena v 18 državah EU.

Sodelovanje v procesu vzpostavitve prvega petdržavnega Unescovega biosfernega območja Mura-Drava-Donava v okviru programa UNESCO MAB.

Smo člani European Innovation Partnership on Water – EIP Water.
Smo člani European Innovation Partnership on Raw Materials – EIP Raw Materials.
Smo člani of the Global Water Partnership.
Smo člani pobude Tourism 4.0.

Reference podobnih izvedenih procesov:

  • Občina Trbovlje: izvedba preureditve trga v mestu in vzpostavitev turistične ponudbe na osnovi industrijske kulturne dediščine, vrednost 475.000 EUR, od tega investicija 212.000 EUR,
  • Občina Rogaška Slatina: postavitev interpretacijskega centra Bobrov center, vrednost XX, od tega investicija XX EUR,
  • Občina Grosuplje: aktivnosti za ohranjanje zavarovanih habitatov dvoživk in ostalih ogroženih vrst hroščev in metuljev ter ureditev interpretacijskega centra Šica, vrednost 776.600 EUR, od tega investicija 346.000 EUR,
  • Občina Velika Polana: vzpostavitev biosfernega območja Mura in spremljajoče turistične ponudbe ob Muri, vrednost dveh projektov 550.000 EUR, od tega investicija v rečno šolo 48.000 EUR in informacijsko infrastrukturo ob kolesarski poti 54.000 EUR,
  • 18-mesečni proces za oblikovanje vizije reke Drave v Sloveniji, opredelitev ključnih razvojnih področij in nadaljnje sodelovanje na teh področjih. Rezultat po 5 letih: v izvajanju kohezijski projekt renaturacije porečja Drave in interpretacije v skupni vrednosti 4 mio EUR; urejenih 145 km kolesarske poti in skupen kolesarski produkt 18 občin Drava Bike; 2-mesečni Drava Festival že tretje leto v vseh mestih in naseljih ob Dravi.